Over Pleio

Laatst bijgewerkt op 2316 dagen geleden door Danielle Jansen

Wat is de bedoeling van deze wiki?

Welke vragen heeft een deelsitebeheerder? En hoe komt "Pleio" dat te weten zodat er een antwoord komt op die vragen. Een gesprek met Harrie Custers, één van de initiatiefnemers van Pleio over die twee vragen is het startpunt voor deze discussie. Met hem heb ik afgesproken om de vragen die ik als deelsite beheerder had en heb online te delen en daarbij mijn visie op een antwoord te geven en/of een link naar het antwoord dat al elders op mijndeelsite of Pleio staat. Echter ik ben er maar één van velen dus graag zie ik in de reacties jullie visie terug. In deze wiki wil ik me beperken tot het functioneren van Pleio als "organisatie" en het proces rondom Pleio. Voor technische vragen hebben we immers al de helpdesk groep op Pleio.

Als vorm heb ik gekozen voor een Wiki. Op de hoofdpagina deze 'startnotitie' en de eerste vragen. Voor (mijn visie) op de antwoorden zal ik per vraag een subpagina aanmaken. Als je een vraag hebt die ik nog niet heb genoemd stel hem dan in de reacties op deze hoofdpagina of als je ook al een visie hebt op wat het antwoord zou moeten zijn maak dan gelijk een subpagina aan. Hou wel een beetje in de gaten of er niet al een gelijkluidende vraag staat. De aanpak met een wiki biedt ook de mogelijheid om een aantal discussies en vragen te bundelen waarbij ik niet gelijk alle antwoorden en visies hoef in in te vullen. Ook ik moet mijn tijd een verdelen.

Voor degene die mijn achtergrond niet kent: ik ben projectleider bij de gemeente Haarlem en daar o.a. verantwoordelijk voor ons nieuwe intranet. Een intranet dat we realiseren op basis van een Pleio deelsite.

De vragen

Van wie is Pleio? Dat was een van de eerste vragen waar ik tegen aanliep na de kennsimaking met Pleio als platform. Wie is de eigenaar / leverancier met wie ik afspraken moet en kan maken over het gebruik?

Wat kost Pleio?

Want dat is nu eenmaal zoals we het gewend zijn, er is een leverancier en die stuurt rekeningen.

Wat kan Pleio eigenlijk? Welke functionaliteit is er beschikbaar en hoe verhoudt zich dat tot onze eisen en wensen voor een intranettoepassing?

Als Pleio niet aansluit op onze wensen, hoe flexibel is het dan? Hoe kan ik nieuwe functionaliteit toevoegen?

Welke ondersteuning biedt Pleio bij problemen? Of in het klassieke denkpatroon: wie bel ik c.q. geef ik de schul als Pleio het niet doet?

Pleio is nog in ontwikkeling en wil in ontwikkeling blijven. Wat merk ik als deelsitebeheerder daar van en wat betekent dat voor 'mijn' gebruikers? Kan ik die ontwikkeling beïnvloeden en zo ja, hoe doe ik dat dan?

Als ik kies voor Pleio, hoe zit het dan met de continuiteit? Wie garandeert mij dat Pleio over 2 -3 jaar ook nog bestaat? Als die garantie er niet is, welke risico's loop ik dan met de eigen deelsite(s)?

Hoe veilig is Pleio? Hoe zit het met de veiligheid? Hoe veilig is Pleio in verhouding tot andere systemen en wat kan ik er wel mee doen en wat beter niet? Wie bewaakt de veiligheid?

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers